Young IGF

Het merendeel van de mensen die nu beslissen over de toekomst van het internet is zonder het medium opgegroeid. Maar er is ook een generatie die niet beter weet dan dat het internet er is. Daarom is het belangrijk ook de stem en visie van deze digital natives te horen. Hiervoor is er het NL Young IGF.

Jongeren in debat

Parallel aan het jaarlijks NL IGF event wordt ook een debat met jongeren gehouden. Hoe kijken zij bijvoorbeeld aan tegen privacy, veiligheid, netneutraliteit, online winkelen en sociale media? Bij dit debat zijn ook andere stakeholders aanwezig. De uitkomsten worden meegenomen door de Nederlandse delegatieleden naar het mondiale IGF.

Krijg een impressie, lees hier de verslagen van de jongerendebatten in 20112015, 2016, 2017 en 2018.

Jongeren op het mondiale IGF

Het NL IGF vindt het belangrijk dat er ook jongeren aanwezig zijn op het mondiale IGF om hun stem te laten horen. Daarom zitten er sinds 2011 ook altijd vertegenwoordigers uit die doelgroep in de Nederlandse delegatie. Hieronder vindt u een overzicht en kunt u ervaringen lezen van enkele jonge deelnemers.

IGF 2011 – Nairobi, Kenia: Bouke Nederstigt en Karlijn Marchildon 

IGF 2012 – Baku, Azerbeidzjan: Annemarie Rullens en Floris Pas

IGF2013 -Bali, Indonesië: Robert van Hoesel en Bastiaan Zwanenburg

IGF2014 – Istanbul, Turkije: Pim ten Thije en Nathan Bierman

IGF2015 – João Pessoa, Brazilië: Auke Pals en Thijl Klerkx

IGF2016 – Guadalajara, Mexico: Auke Pals en Thijl Klerkx

IGF2017 – Genève, Zwitserland: Wilma Westenberg en Vanessa Berning

Thema’s

De afgelopen jaren zijn tijdens de jongeren debatten van NL IGF  onder andere de volgende thema’s besproken:

  • Privacy
  • Veiligheid
  • Vrijheid van meningsuiting
  • Ondernemerschap
  • Social media
  • Mobiel internet

ECP maakte ook dit filmpje om te illustreren wat jongeren verstaan onder veiligheid van het internet.

Erasmus+-project

Van 2015 tot 2017 deed het NL IGF mee aan een Erasmus+-project om jongeren voortdurend te betrekken bij het debat over de ontwikkeling van internet. Dit gebeurt volgens een gestandaardiseerd concept, waar ook Duitsland, Turkije en Oostenrijk gebruik van maken. De deelnemende jongeren delen niet alleen kennis en ervaringen, maar zijn ook ambassadeurs; zij helpen zelf mee bij het betrekken van andere jongeren bij internetgerelateerde kwesties. In dit kader kregen zij ook trainingen, bijvoorbeeld in presenteren. Erasmus+ is een Europees subsidieprogramma dat tot doel heeft ‘een leven lang leren’ te stimuleren. Lees hier meer.