“Privacy is overrated”

09/10/17

“Privacy is overrated; alle data zou publiek toegankelijk moeten zijn”: zo begint het studenten internet debat van het NLIGF op donderdag 5 oktober jl. in de Universiteit van Amsterdam. Ongeveer 80 studenten kijken naar een toneelstuk waarin een toekomst wordt geschetst zonder privacy door gebruik van slimme technologie. Hierna debatteren de studenten verder over dit onderwerp.

“Ik heb geen gegevens die niet publiekelijk mogen”

“Hebben we recht op privacy?”, vraagt moderator Ludo Keizer. “Je hebt zelf controle”, antwoordt een van de studenten. “Wat je zelf online zet, wil je dus wel delen. En wat je niet wilt delen, zet je dus niet online.” Een ander reageert: “De wereld wordt er niet beter van als je alles van elkaar weet”.

Over het fenomeen framing (dat bedrijven aan de hand van algoritmes bepalen wat je wel en niet te zien krijgt) hebben de studenten ook een duidelijke mening , “dit is irritant en inbreuk op mijn privacy.”

Daarna debatteren de studenten over de vraag of het uitmaakt dat de overheid en bedrijven veel over ons weten. Volgens de meeste studenten wel. Bovendien verwachten ze van de overheid dat zij ook nog eens heel zorgvuldig omgaan met data omdat het vaak geen vrije keuze is om hier data achter te laten. Daarentegen vinden sommige studenten het gebruik van bepaalde social media zoals Facebook ook niet geheel vrijblijvend. Zij voelen toch een sociale druk: “als je niet op Facebook zit, dan mis je wat”. Het is dan ook voor velen geen keuze. En verwachten ook van dit soort bedrijven dat zij zorgvuldig omgaan met hun data: “het is niet cool als Facebook jouw informatie deelt”.

Van sommige aanwezige studenten mag de overheid ook meer weten, zolang het in belang is van de nationale veiligheid. Ongeveer 40 procent van de aanwezige studenten vindt het voorkomen van terrorisme belangrijker dan privacy. De nieuwe ‘sleepwet’ heeft veel indruk op ze gemaakt. De meesten zijn tegen de wet. “Ook al heb ik niet slechts gedaan, toch heb ik wat te verbergen”, zegt een studente. Daar is niet iedereen het mee eens. “DUO mag best informatie van mijn OV-chipkaart gebruiken om fraude op te sporen mits deze data goed beveiligd wordt”, zegt een andere student.

“Jongeren mogen niet ontbreken in het internationale internet debat”

Vervolgens schetst Arnold van Rhijn van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het internationale internet landschap met alle overlegorganen die er zijn. Ook staat hij stil bij de internationale discussie of het internetbeleid onder de VN-regels zou moeten vallen of niet. Tot slot benadrukte van Rhijn het belang van een multistakeholder debat (alle belanghebbenden aan tafel). “Dus ook jullie, de jongere generatie, mogen niet ontbreken in het internationale internetdebat”, aldus Van Rhijn.

“Gevoelige gegevens in ruil voor gemak op de smartphone”

Manon den Dunnen van de Nationale Politie uit haar zorgen over het gemak waarmee we tegenwoordig alles online plaatsen. Iedereen geeft volgens haar veel te makkelijk belangrijke gegevens weg zoals vingerafdrukken voor een stukje gemak op je smartphone. Dit werkt volgens Den Dunnen identiteitsdiefstal in de hand. “We geven gegevens heel makkelijk weg en weten niet wat er mee gebeurt of waarmee het gekoppeld wordt”, zegt Manon. Zij vraagt iedereen hierover na te denken aan de hand van pakkende voorbeelden uit binnen- en buitenland. Volgens Den Dunnen moeten algoritmen transparant zijn. Dus bedrijven moeten kunnen laten zien hoe zij beslissen waarom jij bepaa

lde producten en diensten wel of niet te zien krijgt. Zeker 90% van de aanwezige studenten is het met haar eens.

“Transparantie van burgers, bedrijven én overheid”

Tot slot spreekt Ton Siedsma van Bits of Freedom over een open en vrij internet. Volgens hem staat dit onder druk door bedrijven en overheid. “Er staan veel gegevens op de smartphone, daarom moeten zij tegenwoordig steeds beter beveiligd worden, niet alleen tegen cybercriminelen, maar ook tegen bedrijven en overheid”. Ton vraagt zich hardop af hoe dit zit met de ‘zelfrijdende auto’. Een veilig internet heeft geen achterdeuren, aldus Ton. Hij pleit voor transparantie en controle op politie en opsporingsdiensten. Als de overheid meer transparantie verwacht van de burger (bijvoorbeeld in het kader van de sleepwet) dan verwacht Ton dat de overheid daar ook wat transparantie voor teruggeeft.