Over NL IGF.

Privacy en toegankelijkheid.

Cybercrime. Privacy. Toegankelijkheid. Mensenrechten. Cloud. Internet of Things. Het internet brengt niet alleen nieuwe mogelijkheden, maar ook blijvend vraagstukken met zich mee. Hoe gaan we daarmee om? Welke regels stellen we op? Wanneer is hacken bijvoorbeeld ethisch verantwoord? En wat valt er nog binnen vrijheid van meningsuiting op het internet? Deze vragen kunnen eigenlijk het beste op internationaal niveau beantwoord worden. Internet kent immers geen grenzen. Het Internet Governance Forum (IGF) biedt sinds 2006 het wereldwijde platform voor het voeren van deze discussie.

Tegelijkertijd hebben deze vraagstukken onmiskenbaar gevolgen op nationaal niveau. Bijvoorbeeld voor onze Nederlandse wetgeving. Maar ook voor het beleid van Nederlandse organisaties en ondernemingen. En andersom zijn er specifieke internetgerelateerde aspecten die in Nederland spelen, maar die ook mondiaal relevant zijn. Om daarover in Nederland met betrokkenen van gedachten te kunnen wisselen, werd in navolging van het IGF in 2011 het Nederlands Internet Governance Forum (NL IGF) opgericht.

Wat zijn de doelstellingen ?

Het NL IGF is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de beheerder van het .nl-domein SIDN en ECP | Platform voor de Informatiesamenleving.

Het NL IGF is in het leven geroepen om:

  • de Nederlandse visie en best practices op het gebied van internet governance zo breed mogelijk in te brengen en zichtbaar mogelijk te maken op het mondiale IGF;
  • bij te dragen aan de nationale standpuntbepaling over internetgerelateerde vraagstukken die spelen en afspraken die hierover mondiaal worden gemaakt, zodat de betrokken organisaties hun beleid en de praktijk hieromheen kunnen inrichten;
  • het NL IGF en het IGF in Nederland op de kaart te zetten en de betrokkenheid van diverse stakeholders daarbij te vergroten.

Hoe vult het zijn rol in?

Dat gebeurt onder andere via:

  • een jaarlijkse multistakeholderbijeenkomst, het NL IGF Event; * themabijeenkomsten op nationaal niveau over uiteenlopende onderwerpen;
  • gesprekken met jongeren: het NL YoungIGF;
  • het delen van kennis via de website, Twitter en LinkedIn;
  • deelname aan de pan-Europese dialoog over internet governance, het EuroDIG;
  • het faciliteren van een goed voorbereide, zo divers mogelijke Nederlandse vertegenwoordiging op het IGF;
  • het verzorgen van workshops en de aanwezigheid van een NL IGF stand tijdens het IGF.De organisatie van het NL IGF is in handen van ECP, een onafhankelijke neutrale partij. De organisatie wordt gefinancierd vanuit een combinatie van overheidsbijdragen en private ondersteuning.

De organisatie van het NL IGF is in handen van ECP, een onafhankelijke neutrale partij. De organisatie wordt gefinancierd vanuit een combinatie van overheidsbijdragen en private ondersteuning.

Het NL IGF kent een groot aantal betrokken partijen, die bijdragen aan het succes van een succesvolle voorbereiding en bijdrage aan zowel het nationale debat als het internationale forum.

Voor wie is het NL IGF?

Iedereen kan zich aansluiten bij het NL IGF. Het NL IGF is er voor bedrijven, beleidsmakers, jongeren, politici, maatschappelijke organisaties, de technische gemeenschap en de academische wereld. Eigenlijk iedereen die wat vindt van beleidsvorming rondom de ontwikkeling van het internet. Deelnemers bepalen zelf de agenda van het NL IGF. Sterker nog: zij vormen het forum.

Verschillende perspectieven voor een evenwichtig debat

Hoe meer mensen meedenken en meepraten, hoe groter de kans op een breed gedragen en evenwichtig beleid. Gaat het bijvoorbeeld over veiligheid versus privacy, dan is het belangrijk om de stem van de burger te horen, maar ook die van opsporingsdiensten. Wanneer we internetgerelateerde thema’s vanuit verschillende perspectieven benaderen, brengen we een evenwichtig debat tot stand.

NL IGF door de jaren heen

Van jongeren debatten tot aan de zichtbaarheid in de diverse landen waar het IGF neerstreek. NL IGF maakt sinds 2013 een jaarlijks rapport van de activiteiten die zij in aanloop naar en na afloop van het IGF onderneemt.

Bekijk hier jaarlijkse verlagen (Engels):
2013
2014
2015
2016
2017
2018