Over IGF.

Het is van

en voor iedereen.

“Iedereen heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.”

Artikel 19 uit de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens.

Toen de Verenigde Naties (VN) deze verklaring in 1948 aannamen, had niemand ook maar kunnen bedenken dat er vijftig jaar later een medium zou zijn dat de wereld zo op zijn kop zou zetten. Maar vandaag de dag lijkt het of het artikel is geschreven met het internet in het achterhoofd. Want eigenlijk vat het precies de essentie van internet en het grenzeloze karakter daarvan samen: het is van en voor iedereen.

Het IGF: een open en internationaal multistakeholderplatform

Onder andere om dit gegeven te bewaren, bewaken en te stimuleren, is in 2006 het Internet Governance Forum (IGF) in het leven geroepen. Het IGF is een jaarlijks terugkerend internationaal, neutraal, open multistakeholderplatform, dat onder de verantwoordelijkheid valt van de VN. Naast beleidskwesties om de duurzaamheid, veiligheid, stabiliteit en ontwikkeling van internet te bevorderen, is het IGF ook een belangrijke plek om nieuwe opkomende kwesties, risico’s en uitdagingen te identificeren en onder de aandacht te brengen van relevante partijen. De essentiële en ook meer controversiële elementen van Internet Governance worden tijdens het IGF besproken. Alle relevante partijen van over de hele wereld kunnen tijdens het forum hun inbreng geven over de toekomst van het internet, zoals parlementariërs, ambtenaren, wetenschappers, non-profitorganisaties, bedrijfsleven, journalisten en jongeren.

Wat wordt er besproken tijdens het IGF?

Met de groeiende mogelijkheden van het internet, nemen ook de vraagstukken eromheen nog altijd toe. Denk aan privacy, cybersecurity, internettoegang voor iedereen, vrijheid van meningsuiting. Per jaar bepalen de deelnemers gezamenlijk welke thema tijdens het IGF besproken worden. Met altijd de centrale vragen in het achterhoofd: Hoe zorgen we ervoor dat het internet open, stabiel en veilig blijft? En hoe kunnen we de kracht ervan optimaal benutten en verder ontwikkelen? Vanwege het grensoverschrijdende karakter van het internet is het relevant deze dialoog op mondiaal niveau te voeren. Maar landen kunnen er ook hun eigen specifieke internetgerelateerde vragen en dilemma’s naar voren brengen en hierover ervaringen uitwisselen.

Nederlandse inbreng

Elk jaar gaat een brede Nederlandse delegatie naar het IGF. Iedereen die dat wil, kan zich hiervoor aanmelden. In 2011 is in navolging van het IGF een Nederlandse variant opgericht: het NL IGF , onder andere om internationale kwesties door te vertalen naar de Nederlandse situatie en nationale kwesties internationaal onder de aandacht te brengen en daarmee het belang van het IGF te onderstrepen.

Ook deelnemen aan het IGF?

U kunt zich aanmelden via de site van het IGF. Hier vindt u meer informatie over de Nederlandse delegatie. Maak uw deelname aan het Internet Governance Forum aan ons kenbaar door een email te sturen naar nligf@ecp.nl!

Wat kenmerkt het NL IGF?

Wat kenmerkt het IGF?
  • Het is een open platform; er worden geen bindende beslissingen genomen. Het is puur bedoeld voor iedereen die invloed kan uitoefenen op beleid om input te verzamelen die hen handvatten biedt bij het ontwikkelen van (bottom-up)-beleid.
  • Vertegenwoordigers van ontwikkelde en minder ontwikkelde landen kunnen vrijuit hun visie delen, zonder dat ze daarop worden afgerekend.
  • Landen delen er ervaringen en best practices uit en leren op die manier van elkaar.
  • Door de multistakeholderaanpak worden ideeën en onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken benaderd. Dit zorgt voor een uitgebalanceerd en allesomvattend debat.
  • Beleidskwesties rondom duurzaamheid, veiligheid, stabiliteit en ontwikkeling van internet staan centraal. Daarnaast worden risico’s en uitdagingen gesignaleerd en besproken.