EuroDIG

EuroDIG is een multi-stakeholder platform om verschillende zienswijzen over het internet en de governance (het beheer, beheersing, besturing en regulering) daarvan uit te wisselen en van elkaar te leren. Het is geen conferentie, maar een dialoog door het hele haar heen over politiek en digitalisering op Europees niveau, met als hoogtepunt een jaarlijks evenement dat elk jaar in een ander Europees land plaatsvindt. Alle geïnteresseerden zijn welkom om aan de discussie deel te nemen en input te leveren. 

Klik hier voor de officiële website.

Organiseer een sessie!

EuroDIG is een platform, dat betekent dat iedereen zijn mening kan inbrengen bij de vormgeving van de agenda en onderwerpen die tijdens de conferentie besproken moeten worden. Het EuroDIG-secretariaat faciliteert slechts het participatieproces en ondersteunt waar nodig bij het organiseren van een sessie tijdens de conferentie. Daarnaast speelt het hostteam een grote rol in het planningsproces, terwijl het Europese netwerk achter EuroDIG garant staat voor stabiliteit en continuïteit. 

Deelnemen als bezoeker

De conferentie is voor iedereen toegankelijk en gratis. Inschrijven is echter wel een vereiste. De registratie gaat meestal 4 maanden van tevoren open. De voertaal van de conferentie is Engels. Mocht u niet in staat zijn om in persoon aan de conferentie deel te nemen bestaat er de mogelijkheid om de conferentie online te volgen en aan de sessies deel te nemen.  

Het proces

1. Call for Issue 

Ruim van tevoren gaat een ‘Call for issues’ open, waarbij alle geïnteresseerden de gelegenheid hebben om onderwerpen ter discussie in te dienen.  

De onderwerpen kunnen betrekking hebben op de volgende thema’s: Access & Literacy, Development of IG Ecosystem, Human Rights & Data Protection, Innovation & Economic Issues, Media & Content, Security & Crime, Technical & Operational Issues and Others.  

2. Programma beoordeling 

De ingezonden voorstellen worden door experten van de verschillende onderwerpen beoordeelt en thematisch in sub-onderwerpen geclusterd. Het conceptprogramma dat uit de clustering tot stand komt wordt vervolgens tijdens een Public Planning Meeting aan de stakeholders voorgesteld en verder besproken.  

Een belangrijk onderdeel van het proces is om alle voorstellen in het programma te huisvesten. Het idee is juist om mensen bij elkaar te brengen om gezamenlijk vanuit verschillende perspectieven een bijdrage te leveren aan sessies in plaats van voorstellen af te wijzen.

3. Public Planning Meeting

Zoals hierboven genoemd vindt er elk jaar een Public Planning Meeting plaats. Tijdens de sessie wordt het conceptprogramma gepresenteerd en kunnen belanghebbenden feedback geven op het concept. Daarnaast wordt met alle aanwezigen het jaarlijkse thema van de conferentie bepaald. Het is altijd mogelijk om de bijeenkomst online te volgen en te participeren. Naast de meeting hebben alle stakeholders nog de tijd om commentaar te leveren op het programma.  

4. Tot stand brengen van het programma 

De verantwoordelijkheid voor de invulling van een sessie ligt bij het organisatieteam. Het team werkt nauw samen met de expert op de verschillende onderwerpen en het EuroDIG secretariaat. Alle indieners van een voorstel worden door het EuroDIG secretariaat uitgenodigd om deel te nemen aan het organisatieteam, maar iedereen kan ook lid worden van het organisatieteam door zich te abonneren op de mailinglijsten die zijn verstrekt bij EuroDIG-wiki op elke sessiepagina. Abonneer u hier voor de Wiki-pagina. Daarnaast moet het organisatieteam aan verschillende randvoorwaarden voldoen. Meer informatie over de randvoorwaarden vindt u hier.

Meld u via onderstaand inschrijfformulier aan voor onze nieuwsbrief om over het proces en alle ontwikkelingen rondom EuroDIG op de hoogte te blijven. 

12/01/21

EuroDIG 2021 (Hybride event)

De EuroDIG conferentie vindt dit jaar plaats van 28-30 juni 2021 in Triëst, Italië. De…

18/06/20

Blog Auke Pals: Terugblik op EuroDIG 2020 als online event

Vorige week vond EuroDIG 2020 voor het eerst plaats als een online event. Voorafgaand aan…

28/05/20

EuroDIG 2020 – nog twee weken te gaan

Nog twee weken te gaan tot de EuroDIG conferentie – hét Europese platform waar verschillende stakeholders van…

23/04/20

Registratie voor EuroDIG 2020 is geopend

De registratie voor EuroDIG 2020 is geopend! Het is tot en met 6 juni mogelijk…