NL IGF Event op het Jaarcongres ECP

15/10/19

NL IGF en ECP | Platform voor de InformatieSamenleving slaan dit jaar de handen ineen. Het NL IGF event is dit jaar geen afzonderlijk event, maar onderdeel van het Jaarcongres ECP. Op deze manier willen wij onderwerpen gerelateerd aan internet governance en het internationale mulitstakeholderplatform Internet Governance Forum (IGF), dat van 25 tot 29 november plaatsvindt in Berlijn, bij een groter publiek onder de aandacht te brengen.

Wij verwelkomen u dan ook graag op het Jaarcongres ECP, 14 november a.s. in de Fokker Terminal in Den Haag. Het thema van het Jaarcongres is De Toekomst van de informatiesamenleving.

Aanmelden

Meld u aan via de website van ECP. Na aanmelding rekenen wij op uw komst.

Met de groeiende mogelijkheden van het internet, nemen naast de kansen ook de vraagstukken eromheen toe. Denk aan privacy, cybersecurity, internettoegang voor iedereen of vrijheid van meningsuiting. En ook de centrale vagen: hoe zorgen wij ervoor dat het internet open, stabiel en veilig blijft? En hoe kunnen wij de kracht ervan optimaal benutten en verder ontwikkelen? Op nationaal niveau biedt ECP het unieke platform om deze onderwerpen aan te kaarten. Vanwege het grensoverschrijdende karakter van het internet is het relevant deze dialoog ook op mondiaal niveau te voeren.

‘One World. One Net. One Vision’

Het Internet Governance Forum is een jaarlijks terugkerend internationaal, neutraal, open multistakeholderplatform, dat onder de verantwoordelijkheid valt van de Verenigde Naties. Naast beleidskwesties om de vrijheid, veiligheid, stabiliteit en ontwikkeling van het internet te bevorderen, is het IGF ook een belangrijke plek om nieuwe opkomende kwesties, risico’s en uitdagingen te identificeren en onder de aandacht te brengen bij relevante partijen. De essentiële en ook meer controversiële elementen van internet governance tijdens het IGF besproken. Alle relevante partijen van over de hele wereld kunnen tijdens het forum hun inbreng geven over de toekomst van het internet, zoals parlementariërs, ambtenaren, wetenschappers, non-profitorganisaties, bedriijfsleven, journalisten en jongeren.

NL IGF is het nationale equivalent van het internationale IGF en heeft als doel een brug te slaan tussen de Nederlandse visies en best practices rond internet governance en het jaarlijkse IGF. Daarnaast draagt NL IGF bij aan de standpuntbepaling rond mondiale internet gerelateerde vraagstukken. De verzamelde input vanuit de sessies op het Jaarcongres ECP worden meegenomen naar het IGF in Berlijn.

Programma

Hieronder vindt een overzicht van enkele sessies die er (nu al) uitspringen. Het volledige programma vindt u hier.

 • Solid
  Social Linked Data (Solid) kan gezien worden als een correctie op het huidige internet met als doel om iedereen die het internet gebruikt weer de controle terug te geven over zijn persoonlijke data. In deze sessie leggen we uit wat Solid is, uit welke componenten het bestaat en aan welke use case nu in Nederland gewerkt wordt.

 

 • Digitalisering en ethiek
  Technologie roept steeds meer ethische vragen op. In deze sessie hoort u over de aanpak begeleidingsethiek. Dit concept is een uitwerking van het gedachtegoed van techniekfilosoof Peter-Paul Verbeek, die in een ECP-werkgroep deze aanpak heeft ontwikkeld. Hij stelt de vraag: hoe gaan technologie en maatschappij op een waarden-volle manier met elkaar om?

 

 • Publieke waarden en het internet: hoe waarborgen we deze in de toekomst?
  Een steeds groter gedeelte van ons leven wordt beïnvloed door het internet. We gebruiken het voor werk, voor onderwijs, voor nieuws, om te winkelen of om met elkaar in contact te blijven. Dit beïnvloedt ook onze rechten, vrijheden en sociale waarden. In deze sessie stellen we ons de vraag hoe internetbedrijven publieke waarden als privacy beter kunnen respecteren en zodoende de samenleving positief kunnen vormen. We gaan hiertoe in op de notie en het belang van (publieke) waarden in internetinfrastructuren en internetgovernance, op privacyrisico’s bij het gebruik van online producten en op manieren om onze afhankelijkheid van platforms die schade berokkenen te verminderen.

 

 • Hoe ethische kaders AI en (mensen)rechten elkaar versterken
  De samenkomst van de AI-gedreven technologische ontwikkelingen heeft grote invloed op het leven van mensen en daarmee op de uitoefening van fundamentele rechten. Bijna elk bedrijf of organisatie die gebruik maakt van AI publiceert een ethisch kader om aan te tonen op een verantwoorde manier gebruik te maken van de technologie. Maar als door het gebruik van AI uw fundamentele rechten in het geding komen, waar kunt u dan terecht? Wat is in dat geval de betekenis van een ethisch kader? Aan de hand van een casus over discriminatie krijgt u tijdens de interactieve sessie inzicht over de verhouding tussen ethische kaders en de (mensen)rechten.

 

 • De toekomst van onze nieuwe nieuwsvoorziening – filterbubbels versus diversiteit
  Hoe is het gesteld met onze informatievoorziening? Online media werken steeds meer met persoonlijke aanbevelingen. Best handig gezien de overvloed aan online nieuws dat dagelijks tot ons komt. Of toch niet? Hoe voorkomen we dat deze geautomatiseerde systemen ons niet steeds ‘meer van hetzelfde’ voorschotelen en we in zogenoemde filterbubbels terecht komen, maar we verzekerd blijven van een gezonde dosis diversiteit in het nieuws dat we online ontvangen?

 

 • Politiek Café – De complexiteit van internet governance

 

 • De toekomst van het internet 
  Het internet heeft de wereld economisch en maatschappelijk ontzettend veel gebracht. Het is echter wel een product van een andere tijd. Toen het internet vanaf 1969 – precies 50 jaar geleden – geleidelijk aan werd ontwikkeld, is er nooit rekening gehouden met het huidige gebruik. Aan zaken als security, privacy en governance is toen niet of nauwelijks gedacht. Onder leiding van wetenschapsjournalist Bennie Mols discussiëren Kees Neggers (internetpionier en oud-directeur Surfnet), Marleen Stikker (directeur en mede-oprichter Waag) en Valerie Frissen (hoogleraar Digitale Technologie en Sociale Verandering en directeur SIDN fonds) over de toekomst van het internet.

 

 • Partnering Trust: in de toekomst veiligere online diensten 
  In april werd de Cybersecurity Act van kracht waarin online dienstverleners verantwoordelijkheid moeten nemen voor de veiligheid en privacy van online diensten. Op dit moment is Europa bezig om de certificeringsraamwerken te ontwikkelen. Partnering Trust gaat over assurancemethodieken die dit realiseren. Hoe ziet dat er uit?

 

Internet Governance Forum – Berlijn

Sluit aan bij de Nederlandse delegatie en reis mee van 25-29 november naar het Internet Governance Forum in Berlijn. Naast het overkoepelende thema ‘One World. One Net. One Vision’ zijn de hoofdthema’s van de conferentie: data governance, digital inclusion, safety, security, stability & resilience. Bekijk de website voor meer informatie.

Enkele highlights:

 • Een (social event) met de Nederlandse ambassade, waarbij kennis en ervaringen van de Duitse digitale samenleving centraal staan
 • Day 0 (25 november): ministeriële high level
 • Day 1 (26 november): plenaire sessie voor parlementariërs
 • Dat 2 (27 november): lunchbijeenkomst over het belang van internationale standaarden, onder NL aanvoering (Wout de Natris)

 

Elk jaar gaat een brede Nederlandse delegatie naar het IGF en iedereen die mee wil kan zich hiervoor aanmelden. Geïnteresseerd? Laat het weten door een mail te sturen naar nligf@ecp.nl. Meer informatie over het IGF vindt u hier en informatie over de Nederlandse delegatie kunt u hier vinden.