NL IGF Debriefing

De debriefingsbijeenkomst voor de NL IGF deelnemers aan het IGF 2016 in Guadelajara, Mexico in december vond plaats bij EZ op 16 februari 2017. De terugblik is voor iedereen anders: de een vond het een inhoudelijk goede conferentie, terwijl de ander het ambitieniveau te laag achtte en weinig gevoed is. De opzet van het programma blijft ouderwets en vraagt om meer dynamiek. Maar iedereen blijft overtuigd van de waarde van het IGF, als dé plek waar je in openheid en vrijheid kan spreken zonder dat je jezelf vastlegt. Ook wordt verschillend tegen de gastlanden aangekeken. Daar waar Civil Society moeite heeft met het uitkiezen van landen als host voor het IGF, die het niet zo nauw nemen met mensenrechten geven anderen aan dat ook staatsgeoriënteerde landen een IGF moeten kunnen huisvesten, omdat dat juist een prima gelegenheid is om gedachtengoed van vrij en open internet daar te verspreiden.

Follow-up

Ook blijft de behoefte aan meer follow up en toch iets van concrete resultaten. En er moet voldoende aandacht blijven voor een vertegenwoordiging van alle stakeholders. Law Enforcement moet bv echt aan tafel. Om niet alleen over maar ook met deze partijen in debat te kunnen gaan. De organisatie én deelnemers moeten zich dan wel realiseren dat er voor deze partijen – en hetzelfde geldt voor de industrie, waarvan de laatste jaren de deelname duidelijk afneemt – ook iets te halen moet zijn. Bedrijven worden in de sessies nu voornamelijk aangevallen en dat werkt dus averechts. De technische gemeenschap zou het ook als haar taak kunnen zien om meer en beter uit te leggen wat ze doen!

Het IGF brengt ook verschillende Dynamic Coalitions voort. Deze coalities weten elkaar ook door het jaar heen te vinden. En zo kan het IGF ook zichtbaarder worden met concrete resultaten.

Ten aanzien van de NLIGF community is opgemerkt dat deze erg zichtbaar was, met actieve deelnemers, een ‘booth’ als belangrijke ontmoetingsplek en het ontbijt met lokale ondernemers en overheidsvertegenwoordigers, georganiseerd in samenwerking met de honorair consul, op dag 0 was een succes en zeker voor herhaling vatbaar.

Suggestie voor thema’s 2017:

– Voortzetting op nieuwe en actuele discussiethema’s zoals IoT, Sextortion, CS, internet & Handel, – Trust & Innovation
– Fake News
– 5G & Security

Sinds 2015 doet NLIGF ook mee aan een Erasmus + project waarbij Europese jongeren worden voorbereid om goed beslagen ten ijs te komen tijdens het IGF. In april wordt dit project afgerond. Namens Nederland nemen Auke Pals en Thijl Klerxks (ook Digiraad) deel aan dit traject.

Terugblik 2016
Volgend artikel