Nederlandse overheid verlengt donateurschap wereldforum

29/03/18

Op het IGF 2017 werd bekend gemaakt dat de Nederlandse overheid haar donateurschap van het wereldforum voor een open, vrij en veilig internet met 5 jaar verlengd.

“Digitalisering vraagt om een open, vrij en veilig internet. Daarvoor is het multistakeholder overleg over internetonderwerpen die publieke belangen raken cruciaal”, volgens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Twitter: