Impressie IGF 2014: Connecting Continents for enhanced Multistakeholder Internet Governance

Het negende Internet Governance Forum (IGF) vond in 2014 plaats van 2-5 september in Istanbul, Turkije.

Dit jaar was het thema: “Connecting Continetnts for enhanced Multistakeholder Internet Governance”.

2014 was een belangrijk jaar voor de toekomst van de internationale internet en informatie- en communicatietechnologie ( ICT ) beleid , met een groot aantal vergaderingen op hoog niveau en belangrijke ontwikkelingen gedurende dit jaar. Met het mandaat om opkomende internet governance kwesties te bespreken dat het IGF heeft gekregen tijdens de WSIS in Tunis, heeft het IGF 2014 een rol kunnen spelen in het faciliteren van beleidsdiscussies op een cruciaal moment in het Internet Governance landschap.

Denk bijvoorbeeld aan de NSA-Affaire begin 2014. Deze zaak heeft de internationale verhoudingen op scherp gezet, juist ook in de discussie over internet governance. Het heeft geleid tot een deuk in de vertrouwensrelatie met de VS, die aan de ene kant zich sterk maken voor internetvrijheid en mensenrechten maar aan de andere kant massale inbreuk maken op de privacy van internetgebruikers.

Hierdoor ontstond een ongewone alliantie tussen Brazilië (een ‘middenpartij’ met goede banden met de ‘staatsgerichten’) en de voorzitter van ICANN (behorend tot de ‘marktgerichten)’ om een conferentie te beleggen om ontwikkelingen binnen Internet Governance te versnellen.

Deze NETmundial bijeenkomst op 23 en 24 april was een eenmalig initiatief, 12 landen (waaronder Duitsland en Frankrijk) traden op als medeorganisator en de conferentie had een tweeledig doel: het vaststellen van wereldwijd gedragen en coherente internetprincipes en de totstandkoming van een roadmap voor de verdere ontwikkeling van het internet governance ecosysteem.

Het IGF zette de discussie in september 2014 voort. Tijdens het 4-daagse programma waren 2403 deelnemers aanwezig in Istanbul, deden 1291 deelnemers op afstand mee (via internet) en waren 144 landen gerepresenteerd.

Verdeling aanwezigen per regio
Africa 190
Asia Pacific 405
Eastern Europe 133
Host Country 745
Latin America and the Caribbean 150
Western Europe and Others 780
Verdeling aanwezige per stakeholdergroep
Civil Society 779
Government 571
Intergovernmental Organisations 96
Private Sector 581
Technical 266
Community 110

De samenvatting van de voorzitter van het IGF 2014 vindt u hier:  Lees hier

Bekijk hier de openingsceremonie met speech van Eurocommissaris Neelie Kroes: Bekijk hier

Alle video’s van het IGF2014 zijn terug te bekijken via het IGF YouTube kanaal: IGF YouTube kanaal

Nederlandse

vertegenwoordiging

Vanuit Nederland nemen vertegenwoordigers van overheid, NGO’s en bedrijven deel aan het IGF. Een gedegen Nederlandse bijdrage is van groot belang. NL IGF inventariseert de Nederlandse deelnemers van het IGF en informeert hen over zowel logistieke als inhoudelijke zaken rond het IGF.

De Nederlandse delegatie telde dit jaar 30 personen, waaronder een aantal belangrijke nieuwe delegatieleden zoals Brenno de Winter, journalist en Sharon Gesthuizen, Tweede Kamerlid voor de SP. Het was de grootste deelname vanuit Nederland aan het IGF sinds het ontstaan. De afvaardiging telt deelnemers uit verschillende disciplines en ook nieuwkomers.

Workshops van

Nederlandse bodem

Twee workshops van Nederlandse bodem sierden in 2014 het programma van het Internet Governance Forum.

Workshop #17: Privacy as Innovation II.

Deze workshop heeft NL IGF samen met de Deense Media council en de universiteit van Kopenhagen georganiseerd en bouwde voort op de workshop onder dezelfde titel in 2013 op Bali. Het werd een levendig debat over populariteit, voorlichting, producten, regelgeving en techniek. In het panel zaten verschillende experts uit verschillende landen en met verschillende achtergronden. Vanuit Nederland debatteerden Bart Schermer, tevens co-moderator (Lector Universiteit Leiden en partner Considerati), Arda Gerkens (Eerste Kamerlid SP), en onze eigen Nederlandse jongeren Pim & Nathan mee.

Lees hier het verslag van de co-moderator Gry Hasselbach (Mediamocracy).

Lees de belangrijkste punten van co-moderator Bart Schermer (Lector Universiteit Leiden en partner Considerati)

Bekijk hier de video van de workshop: Bekijk hier

Workshop #49: ‘The impact of (non-)adoption of Internet standards on cyber security’.

Het was een levendige discussie met vertegenwoordigers uit zowel overheid als marktpartijen.

De adoptie van (internet) standaarden en best practices is van belang bij het verbeteren van de cyberveiligheid en het tegengaan van cybercrime. Deze standaarden en best practices kunnen alleen effectief zijn als ze worden ontwikkelend EN geadopteerd. Helaas gebeurt dit nog onvoldoende op brede schaal. Wout de Natris leidde het debat namens NL IGF.

Eenduidige aanbevelingen voor het prangende vraagstuk over de adoptie van internet standaarden voor cyber security was er helaas niet. Wel konden er enkele conclusie getrokken worden dat een vervolg debat op zijn plaats is. Zo werd aangegeven dat het gevoel heerst dat de kosten niet alleen door Internet Service Providers gedragen hoeven te worden, alhoewel zij vaak wel degene zijn die de maatregelen implementeren. Ook kan er verder worden gepraat over de knelpunten wat betreft swift(er) implementatie en economische druk om ervoor te zorgen dat er sneller wordt overgegaan op implementatie.

Download hier het hele verslag (Engels).

Bekijk hier de video van de workshop: Bekijk hier

Jongeren

Tijdens het NL IGF event in juni werden twee tickets naar het IGF aan jongeren uitgereikt. NL IGF vindt het belangrijk dat ook deze groep een stem heeft in het internationale debat en looft deze tickets uit aan de beste jonge debaters. Nathan Bierman en Pim ten Thije mochten in Istanbul de Nederlandse jeugd vertegenwoordigen.

Over hun ervaringen op en ideeën over het Forum hebben zij een video gemaakt.