Impressie IGF 2011: The Internet as a catalyst for change: access, development, freedoms and innovation

Het zesde Internet Governance Forum vond van 27-30 september 2011 plaats in Nairobi, Kenia.

Het thema van IGF 2011 luidde: ‘The Internet as a catalyst for change: access, development, freedoms and innovation’. Deze editie van het IGF telde het hoogste aantal deelnemers tot nu toe, meer dan 2000 deelnemers vanuit 125 landen woonden de bijeenkomst in Nairobi bij.

Tijdens de openingsceremonie werd stil gestaan bij het thema van dit jaar. In 2011 heeft internet namelijk een sleutelrol gespeeld als een katalysator voor veranderingen. Het creëerde toegang voor miljoenen mensen over de hele wereld; waardoor nieuwe kansen voor ontwikkeling werden gecreëerd en een nieuwe periode van vrijheid en innovatie werd ingeluid voor vele mensen over de hele wereld. Hoe we ook terugkijken op het afgelopen jaar, waar het land ook op is gefocust of wat het onderwerp ook is, de rol van het internet heeft een cruciale rol gespeeld – een rol die de uitdagingen en kansen benadrukte en geconfronteerd werd met de brede en multi-stakeholder internet governance communitie. Onder anderen H.E. Kalonzo Musyoka (Vice President, Republic of Kenya) gaf een toespraak tijdens de openingsceremonie.

Eurocommissaris Kroes bracht ook een bezoek aan het Internet Governance Forum in Kenia en gaf een speech tijdens de openingssessie. Zij stond vooral stil bij hoe ICT de economie in ontwikkelingslanden kan stimuleren.

Thema’s

Naast de hoofdsessies van ieder thema vonden er parallel 122 workshops, best practise forums, dynamic coalitions, vergaderingen en open discussies plaats rondom de hoofdthema’s. Het uitgebreide programma van het IGF werd dit jaar wederom ingedeeld langs een aantal terugkerende thema’s zoals Access and Diversity, Security, Openness and Privacy, Managing Critical Internet Resources, Taking Stock and the Way Forward. Een nieuw thema dit jaar was Internet Governance for Development (IG4D). Als emerging issue was in 2011 voor mobiel internet gekozen.

Internet Governance for Development (IG4D)

Nieuw dit jaar was het thema: Internet Governance for Development. Als een beleidsproces is IG4D misschien het beste uit te leggen als een kans om de ontwikkelingsresultaat van relevant beleid te optimaliseren.

Emerging Issues

Deze sessie was dit jaar gericht op de vraag: ‘Is governance different for the mobile Internet from the wired Internet?’. De voorzitter van de sessie merkte op dat dit onderwerp met name van belang is voor ontwikkelingslanden waar het mobiele internet individuele personen en bedrijven verbind met services, markten en informatie wat voorheen buiten hen bereik lag. Een goed voorbeeld van zo’n land is Kenia.

Kenia & ICT

Niet alleen heeft het IGF 2011 ervoor gezorgd dat nieuwe perspectieven konden worden gedeeld en nieuw publiek kon participeren, het liet ook zien welke stappen Kenia in het ICT landschap in de afgelopen jaren heeft genomen. De debatten tijdens het IGF lieten zien hoe innovatief de ICT sector in Kenia was en onderstreepte dus het belang van de debatten, workshops en discussies rondom internet governance for development. De nadruk op de ontwikkelingsagenda tijdens het IGF verhoogt ook het belang van het debat over internet governance en mensenrechten.

Meer informatie over het IGF 2011, waaronder de samenvatting van de voorzitter, foto’s, transcripts en workshop lijsten vindt u hier.

Alle video’s van het IGF2011 zijn terug te bekijken via het IGF YouTube kanaal

Nederlandse vertegenwoordiging

Uiteraard mocht ook de stem van Nederland niet ontbreken op dit mondiale forum. In september van 2011 reisde een enthousiaste delegatie naar het Internet Governance Forum in Kenia. Het was een inspirerend bezoek met discussies en workshops op hoog niveau maar ook interessante ontmoetingen tijdens de werkbezoeken en het diner bij de Nederlands Ambassadeur.

Lees hier een beknopt verslag met ervaringen van de delegatieleden, een uitgebreid verslag werd geschreven door Karlijn Marchildon.

NL IGF was vereerd dat ook de Nederlandse Mensenrechtenambassadeur aanwezig was op het IGF, hij pleitte voor internetvrijheid.

Onderzoeks en adviesbureau, Considerati, presenteerde Nederlandse best practices tijdens het IGF.

Workshops

Bovendien was het NL IGF betrokken bij de organisatie van twee workshops.

NL IGF organiseerde in samenwerking met Nominet workshop 125 genaamd ‘a parlementarian challange’. Tijdens deze workshop kregen parlementariërs vanuit de hele wereld de kans hun vragen omtrent ICT issues te stellen aan experts.
Steeds meer parlementariërs nemen deel aan IGF bijeenkomsten en mengen zich in dialogen in workshops en plenaire sessies. Toch hebben veel parlementariërs vragen en zorgen over de bron en achtergrond waarop hun commentaar is gebaseerd. Zij dienen de kwesties door en door te begrijpen zodat zij effectief kunnen deelnemen aan de wetgevende dialoog. De workshop werd voorgezet door James Rege, Member of Parliament in Kenia. Deelnemers aan de workshop waren: Alun Michael (Parlementslid Verenigd Koninkrijk), Robert Shlegel (Parlementslid Russische Federatie), Arda Gerkens (voormalig Nederlands Kamerlid) en Sabine Verheyen (Europarlementariër voor Duitsland).

Daarnaast leverde NL IGF een bijdrage aan workshop 130 genaamd ‘Protecting the most vulnerable users in society: The roles of different actors in helping the new user survive in an on-line world’. In deze workshop werden verschillende activiteiten om mensen online te helpen onder de loep genomen. Het lukt niet iedereen om mee te komen in de digitaliserende samenleving, met name ouderen, lager opgeleiden en mensen met een handicap hebben moeite. Als ze eenmaal online zijn, zijn deze ‘nieuwe gebruikers’ een kwetsbare groep. In deze workshop werden verschillende activiteiten wereldwijd die ‘nieuwe gebruikers’ ondersteunen en aanmoedigen toegelicht en werd gesproken over het vragen van aandacht voor deze digitale kloof.
De activiteiten die Nederland op dit onderwerp uitvoert worden gedaan onder de vlag van het programma Digivaardig & Digibewust. Marjolijn Bonthuis, programma manager Digivaardig & Digibewust, gaf een korte inleiding over deze unieke publiek private samenwerking. Ook twee Nederlandse studenten Karlijn Marchildon (winnaar Student IGF debat) en Bouke Nederstigt gaven een toelichting, zij hebben, als generatie die is opgegroeid met internet, een heel eigen kijken op deze kwestie.