Human Rights & Artificial Intelligence in World Perspective

Artificial Intelligence (AI) is een veelbelovende technologie die allerlei kansen biedt om innovatie, concurrentiekracht en productiviteit aan te jagen. Zowel op nationaal als internationaal niveau wordt er flink in deze technologie geïnvesteerd. Maar hoe kan AI optimaal worden benut, als discussies over de culturele, maatschappelijke en politieke impact nog niet afgerond zijn en het gebruik van AI allerlei vragen oproept?

Op donderdag 11 april gaat ECP met de deelnemers van de ECP Deelnemersspecial: Human rights & Artificial Intelligence in World Perspective in gesprek over de (internationale) beleidsmatige aspecten van de toepassing van AI en data vanuit het perspectief van internationale mensenrechten: gelijke behandeling, menswaardigheid, recht op uitleg, non-discriminatie en het recht op privacy.

ECP Deelnemersspecial: Human rights & Artificial Intelligence in world perspective.
Datum: 11 april 2019
Tijdstip: 15.00-17.00 uur
Locatie: ntb

Aanmelden
Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos. U kunt zich aanmelden via de website van ECP.

Achtergrondinformatie
China en America nemen het voortouw en investeren jaarlijks meerdere miljarden euro’s in AI. Evenzo is er vanuit de United Nations veel aandacht voor een wereldwijde verantwoorde AI-Strategie en zet Europa in op een strategie vanuit een ‘human centric’ benadering. Ook Nederland probeert zich te differentiëren via een sectorale aanpak en het vormen van een AI-onderzoek ecosysteem. Verder heeft Nederland met het AINED-initiatief al de eerste stappen gezet waarop nu wordt voortgebouwd. Maar hoe kunnen de kansen die AI biedt wereldwijd optimaal benut worden om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken, als tegelijk discussies over de culturele, maatschappelijke en politieke impact nog niet afgerond zijn en allerlei vragen oproepen? Ligt het antwoord op nationaal niveau in hoe regeringen en corporates zowel beleidsmatig als in het toepassen van AI sociale normen en waarden én mensenrechten waarborgen? Moeten wij hiervoor anders gaan denken over grondrechten als “gelijke behandeling” in het Digitale Tijdperk? Wat betekenen culturele of interpretatieverschillen van begrippen als ‘transparantie’ en ‘uitlegbaarheid’ als AI besluiten maakt over de wetgeving die van toepassing is op burgers, zoals het wel of niet via een algoritme toekennen van uitkeringen? Leidt het gebruik van data tot nieuwe vormen van discriminatie en of versterken ze wellicht (onbedoelde) culturele en sociale ongelijkheden? Kortom een heel scala aan uiteenlopende vragen waar we op 11 april graag met u in gesprek gaan.