Jongeren ontwikkelen gids over jongerenparticipatie

07/06/18

Sinds 2015 doet NLIGF mee aan een Erasmus + project waarbij Europese jongeren worden voorbereid om goed beslagen ten ijs te komen tijdens het IGF. Het product van deze samenwerking is een digitale gids waarin best practices en ervaringen rond jongerenparticipatie verzameld zijn. Het is bedoeld voor Youth IGF’s, zodat processen en voorbeelden uit het document door andere landen gekopieerd kunnen worden.

De gids biedt informatie over het opzetten van open leeromgevingen en platforms voor kennisuitwisseling rond internetbeleid. Daarnaast staat beschreven hoe relevante stakeholders te betrekken bij jongeren initiatieven, hen te mobiliseren en met hen te communiceren.

NL IGF en Nederlandse jongeren delen hun kennis en ervaringen in dit project, maar helpen ook mee de betrokkenheid van jongeren bij internet governance-onderwerpen vast te houden en te vergroten. Namens Nederland nemen Auke Pals en Thijl Klerkx (ook Digiraad) deel aan dit traject.

Bekijk hier de digitale gids.