EuroDIG

EuroDIG is een multi-stakeholder platform om verschillende zienswijzen over het internet en de governance (het beheer, beheersing, besturing en regulering) daarvan uit te wisselen en van elkaar te leren. Eigenlijk is het geen conferentie, maar een dialoog door het hele jaar heen op Europees niveau over internet-gerelateerde beleidsonderwerpen die de publieke belangen raken. Met als hoogtepunt een jaarlijks evenement dat elk jaar in een ander Europees land plaatsvindt. Alle geïnteresseerden zijn welkom om aan deze discussie deel te nemen en input te leveren. Het thema van dit jaar is: Cooperating in the Digitale Age.

Klik hier voor de officiële website.

EuroDIG 2019

Dit jaar vindt de bijeenkomst voor de eerste keer van (18)19-20 juni in Nederland, Den Haag bij het World Forum plaats. De conferentie wordt gehost door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, in samenwerking met de gemeente Den Haag, SIDN en ECP | Platform voor de Informatiesamenleving. 

Cooperating in the Digital Age

Samenwerken in het digitale tijdperk is wat ons drijft en de multistakeholder-benadering zo toekomstgericht maakt. Wanneer alle belanghebbenden betrokken zijn bij de beleidsdiscussies, kunnen besluiten die het internet beïnvloeden op een meer holistische en geïnformeerde manier worden genomen.

Programma 

Bekijk hier het programma van de conferentie.

Accomodaties

Op de EuroDIG website vindt u een lijst met aanbevolen hotels rondom het World Forum. Sommige hotels worden aangeboden tegen een gereduceerd tarief.

Aanmelden 

Vanaf 1 maart kunt u zich voor de EuroDIG-bijeenkomst registreren via de EuroDIG website. Registratie is kosteloos, maar aanmelding voor de conferentie is een vereiste om toegelaten te worden. Registreren is mogelijk tot en met 9 juni.

Remote Participatie 

Mocht u niet in staat zijn aan de conferentie deel te nemen, maar wilt u sommige sessies niet missen? Dan kunt u online de conferentie volgen en als u dat wenst vragen stellen. Meer informatie hierover vindt u hier

Locatie 

De conferentie vindt plaats in het World Forum Conference Center in Den Haag. Informatie over de bereikbaarheid van de locatie vindt u op de website van het World Forum.

World Forum  
Churchillplein 10,
2517 JA Den Haag
Nederland

Twitter: #EuroDIG19