Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website grote zorgvuldigheid is betracht, kan de organisatie van het NL IGF geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede)gebaseerd zijn op de op deze website vervatte informatie. Ook kunnen er geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze site.

Het is mogelijk dat de informatie op de website onvolledig of onjuist is. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. De organisatie van het NL IGF behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer.

De organisatie van het NL IGF aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Op onze site kunnen bezoekers zich aanmelden voor events en updates. De organisatie van het NL IGF gaat zorgvuldig om met de gegevens van de gebruikers. De persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. De organisatie van het NL IGF houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Iedereen kan zijn gegevens te allen tijde wijzigen en een verzoek indienen voor het verwijderen van zijn/haar gegevens. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en enkel gebruikt voor communicatieactiviteiten ten aanzien van het NL IGF.

Alle teksten op deze website, met uitzondering van daar waar doorverwezen wordt naar andere organisaties, mogen vrij gebruikt worden met vermelding van de bron.