“Het NLIGF is essentieel voor behoud en bescherming van een open, vrij en veilig internet”

– Michiel Steltman, Directeur DINL (Stichting Digitale Infrastructuur Nederland)

Een vrij, open en veilig Internet staat aan de basis van de digitale samenleving. De economische toekomst van Nederland wordt steeds meer afhankelijk van het goed functioneren van die digitale infrastructuur en van de bescherming van die kernwaarden. Want de waarde van online vrijheid, openheid en veiligheid, en de processen die de kernwaarden beschermen, kan niet genoeg worden benadrukt. Onlinevrijheid geeft elke burger en bedrijf de mogelijkheid om diensten aan te bieden of onder de bescherming van de vrijheid van meningsuiting te kunnen publiceren. Openheid stelt bedrijven, klein en groot, in staat om te ondernemen zonder toestemming, grote investeringen of barrières, en op basis van open standaarden. Veiligheid beschermt de rechten van burgers en zorgt voor het weren van ongewenste en criminele activiteiten- terwijl de openheid en vrijheid niet in gevaar worden gebracht.

Het zorgen voor een goede balans tussen die kernwaarden vereist een continue, open dialoog. Overheid, bedrijfsleven, sector en de civil society hebben allen een stem en inbreng en de belangen van alle partijen tellen mee. Dit zorgvuldig ontworpen multi-stakeholder proces is de kern van het IGF, en daarmee van het NLIGF. Ik zie daarom het NLIGF, en het zorgen en borgen van de nationale en internationale slagkracht als essentiële ingrediënten voor de toekomst van de onlinewereld en de belangen van Nederland als digitale mainport en als digitale economie. Daarom steun ik het NLIGF en ben ik trots deel te mogen uitmaken en bij te kunnen dragen aan deze community.

Michiel Steltman is Directeur van de stichting DINL, de koepelorganisatie en spreekbuis van de Nederlandse Digitale infrastructuur sector. DINL’s activiteiten omvatten voorlichting, het bevorderen innovatie van het ICT-onderwijs, het werken aan vertrouwen, transparantie en samenwerking – zowel binnen de sector als met andere belanghebbenden.