“Internet is vele opzichten de spiegel van onze democratische samenleving.”

– Lambert van Nistelrooij, Europees Parlementslid EVP/CDA fractie

lambert_van_nistelrooij

Internet speelt een belangrijke rol in het sociale en economische leven. Het is in vele opzichten de spiegel van onze democratische samenleving. De manier waarom het internet bestuurd wordt gaat ons daarom allemaal aan. Het is belangrijk om het internet open en vrij te houden, maar tegelijkertijd misdaad te bestrijden. Onze opvattingen daarover komen niet altijd overeen met de mening van andere landen. Daarom is het belangrijk dat Nederland samen met zijn europese en atlantische partners op komt voor de zaken die wij belangrijk vinden. Ik ben blij daaraan vorig jaar in Vilnius en het jaar daarvoor in Sharm el Sheikh als deel van de delegatie van het Europees Parlement mijn steentje bij te hebben kunnen dragen.

Omdat behalve het parlementaire werk ook het maatschappelijk middenveld zijn bijzondere interesse geniet, heeft Lambert hiernaast ook een aantal vrijwillige taken, zie hieronder een selectie.

 • Voorzitter Raad van Toezicht Prisma, Dienstverlening aan mensen met een handicap, Waalwijk
 • Lid Raad van Toezicht Valkenhof, Centrum voor Verpleging en Verzorging Valkenswaard e.o.
 • Voorzitter Raad van Advies ‘Smart Homes’ (Kenniscentrum Domotica en slim wonen), Eersel
 • Lid Dagelijks Bestuur Wereldforum voor Regio’s: een VN-initiatief inzake klimaatverandering en regionale samenwerking
 • Voorzitter Knowledge4Innovation (K4I), Brussel
Wat doet Lambert nog meer?

 • 2003 – heden, Lid van het Comité van Aanbeveling Hendriks Coppelmans Fonds
 • 2004 – heden, Adviseur CDA Brabant (Provinciaal Partijbestuur)
 • 2004 – heden, Adviseur CDA Zeeland (Provinciaal Partijbestuur)
 • 2005 – heden, Lid College van Advies Stichting Terp, het woonzorg project voor mensen met schizofrenie, Breda
 • 2008 – heden, Lid Comité van Aanbeveling Stichting Hospice ’s-Hertogenbosch e.o.
In 2004 werd Lambert voor het eerst verkozen in het Europees Parlement als lid van de EVP/CDA-fractie. In 2009 werd hij herverkozen met grofweg het dubbele aantal stemmen: 41.846

Lambert in het Europees Parlement:

 • Lid van de Commissie Regionale Ontwikkeling, fractiecoördinator en eerste woordvoerder voor de EVP
 • Plaatsvervangend lid van de Commissie Industrie, Telecommunicatie, Onderzoek en Energie
 • Vicevoorzitter en penningmeester, CDA-delegatie Europees Parlement
 • Lid van het Bureau (bestuur) van de EVP-fractie
 • Plaatsvervangend lid Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb
 • Lid Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen
 • Plaatsvervangend lid Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
 • Co-voorzitter van de AGE-Intergroup (Gezond ouder worden en intergenerationale solidariteit)
 • Co-voorzitter van de Urban Intergroup (Stedelijke Aangelegenheden)
 • Woordvoerder Visserij van de CDA-delegatie
 • Woordvoerder Ontwikkelingssamenwerking van de CDA-delegatie

Lambert van Nistelrooij (1953) studeerde cum laude af als sociaal geograaf aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Na een periode voor de klas en banen bij onder meer de Provincie Gelderland en land- en tuinbouworganisatie NCB, koos hij voor een politieke carrière. Als 24-jarige begonnen in de gemeenteraad, stapte hij in 1982 over naar de Brabantse Statenfractie van het CDA. Sinds 1991 was hij lid van het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant. In zijn taak als portefeuillehouder internationalisering heeft Lambert de provincie in Brussel en Straatsburg op de kaart gezet. Als vicevoorzitter van de Vergadering van de Regio’s van Europa heeft hij zich ontwikkeld tot een warm pleitbezorger van het Europa van de regio’s en van de burgers. Ook was hij lid van de Nederlandse delegatie in het Comité van de Regio’s te Brussel en penningmeester van het Huis van de Nederlandse Provincies, eveneens te Brussel.