“We moeten onszelf openstellen en onze denkwijze aanpassen aan de tijd waarin we leven.”

– Karlijn Marchildon, MA in New Media and International Relations

karlijn_marchildon

Wat ik hiermee wil uitdrukken is dat we in een tijd leven waarin informatie een nieuwe status heeft gekregen als economische eenheid. Dit leidt ertoe dat we onze denkwijze moeten aanpassen betreft de manier waarop we communiceren, handel drijven, en winst maken als ook hoe we investeren in de toekomst.

Met een academische achtergrond in nieuwe media, digitale cultuur en internationale betrekkingen, wil ik mij inzetten in de verkenning en onderhandeling van het grijze vlak waar belanghebbenden van internet governance elkaar tegenkomen.

Wat zijn de rechten en plichten van allerlei soorten organisaties en individuen als het op vraagstukken aankomt zoals privacy, cybersecurity, en netneutraliteit? Deze vragen houden mij bezig. Ik zou in de directe toekomst willen toewerken naar een meer internationale consensus over deze thema’s alsook gelijkwaardige toegang tot internetinfrastructuur voor een zo groot mogelijk deel van de wereldbevolking.

Dit vind ik belangrijk omdat ik geloof dat toegang tot informatie kan leiden tot betere educatie, en betere educatie kan weer leiden tot een verdraagzamere wereld.

Karlijn Marchildon heeft haar jeugd doorgebracht in zowel Noord-Amerika als in Europa. Haar studietijd heeft zij benut om zich te specialiseren in nieuwe media, digitale cultuur en internationale betrekkingen. Karlijn beschrijft zichzelf als een gedreven en leergierig persoon. Zij heeft haar Bachelor in Nieuwe Media en Digitale Cultuur, met een extra specialisatie in internationale betrekkingen en politieke communicatie met honours afgerond aan de Universiteit van Amsterdam (2007-2010). Reeds heeft Karlijn cum laude haar Master aan het Erasmus Universiteit Rotterdam afgemaakt in Nieuwe Media en Communicatie (2010-2011). Naast haar studie is Karlijn actief geweest in verschillende Model United Nations om te proeven van de wisselwerkingen van de (internationale) politiek en het lobbyisme. Zo is zij delegate geweest aan de Harvard National Model United Nations in Boston (2010) en heeft ze gewerkt als Secretary-General aan de United Nations International Student Conference Amsterdam (2010-11). Ook is ze actief als ambassadeur voor Socionext, een uitdagend trainingsprogramma dat zich inzet om sociaal verantwoord ondernemen te stimuleren onder jonge entrepreneurs.