“Overheden dienen zich bewust te zijn van alle aspecten van het internet en eventuele maatregelen grondig te toetsen op impact en proportionaliteit.”

– Erik Huizer, CEO at GÉANT

Het Internet biedt vele kansen aan iedereen. Consument, burger, bedrijf en overheid. Tenminste als je er op een open en betrouwbare manier toegang toe hebt. Permissionless innovation noemt Vint Cerf, vader van het Internet, dat. Aan de andere kant zijn er veel problemen: cyberpesten, cybercriminaliteit, cyberterrorisme etc.

Om de balans te vinden tussen maatregelen ter bestrijding van die problemen enerzijds en het permissionless innovation en privacy anderzijds is een goede afweging van de belangen van alle stakeholders noodzakelijk. Proportionaliteit van ingrepen dient leidend te zijn. Daarom is een multi-stakeholder Internet Governance benadering de enige juiste manier. Het IGF speelt daarbij een cruciale rol.

Since May 2018 is Erik Huizer CEO at GÉANT, Europe’s leading collaboration on e-infrastructure and services for research and education. Erik has a long-standing involvement with the NREN community and was previously CTO of SURFnet (the Dutch national academic and research network), and a member of the GÉANT Association Board until he stepped down to take up the CEO position. Before SURFnet he served as Managing Director for ICT at the Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO). Erik has fulfilled various board-level functions of Internet related organisations and for over 30 years has been involved in education and research networking, Internet standardisation and Internet governance. For his contributions to the Internet he was inducted into the Internet Hall of Fame in 2014.