“Politieke betrokkenheid bij IGF is belangrijk om visie uit te kunnen dragen en onze rechten te kunnen verdedigen”

– Astrid Oosenbrug, voormalig Tweede Kamerlid PvdA ICT&Overheidsdienstverlening

astrid_oosenbrug

De toekomst van het internet is cruciaal voor onze samenleving. De maatschappelijke, humanitaire, economische en sociale vraagstukken die het internet met zich meebrengt staan hoog op de agenda van overheden, bedrijfsleven en ook de politiek: wat is het belang van een open en vrij internet? Welke maatregelen nemen overheid en bedrijfsleven tegen cybercrime? Welke ethische vraagstukken vragen om aandacht? De impact van het internet is enorm en vraagt om een open dialoog tussen alle stakeholders. Ook voor de politiek is de internationale gedachtewisseling zonder dat het direct tot besluiten leidt prettig. De thema’s spelen in alle lidstaten en zijn te groot om individueel op te lossen.

Als je elkaar gemakkelijker vindt, dan leidt dat tot een steviger verhaal. Op EU niveau hebben we daar duidelijk al stappen gezet en dat is merkbaar, maar op het internationale vlak kan het nog veel beter. De wil om er samen uit te komen is absoluut voelbaar. We staan in Nederland voor een aantal basisprincipes waar het gaat om internetvrijheden en privacyrechten. We moeten niet de kans laten liggen om ook op internationaal niveau mee te praten, onbevangen de dialoog aan te gaan. Het IGF geeft je een goed wereldbeeld, leert te nuanceren, maar ook om je visie uit te dragen en onze rechten te verdedigen. En daarom is politieke betrokkenheid bij het IGF alleen maar meer dan toe te juichen.

Astrid Oosenbrug (1968) was van 2012 t/m 2017 lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Daarvoor was zij gemeenteraadslid in Lansingerland en daarnaast actief in zowel het vrouwennetwerk als het homo-emancipatienetwerk binnen haar partij. Astrid Oosenbrug heeft bij een aantal organisaties en bedrijven als systeembeheerder gewerkt. In haar rol als Tweede Kamerlid was zij woordvoerster op de portefeuilles ICT, Overheidsdienstverlening, Telecommunicatie, Privacy & Auteursrecht.