“Maatschappelijke, economische en sociale vraagstukken van internet verdienen internationale aandacht.”

– Arie van Bellen, directeur ECP

arie_2

Onze samenleving wordt steeds digitaler, binnen alle sectoren van onze maatschappij worden we in toenemende mate afhankelijk van internet. Niet alleen in de westerse samenleving maar ook in andere delen van de wereld wil men ‘anytime’ en ‘anywhere’ over informatie kunnen beschikken. Voor het internet is daarbij een sleutelrol weggelegd. Het goed functioneren is dan ook van cruciaal belang, maar ook aan de vele maatschappelijke, economische en sociale vraagstukken die het internet met zich meebrengt verdienen aandacht. Het IGF is de internationale plek bij uitstek waar beleidsmakers, bedrijfsleven, wetenschap en belangenorganisaties hun visies op deze vraagstukken met elkaar uitwisselen en waar meningsvorming over toekomstig beleid wordt vorm gegeven. Daar mogen wij als Nederland niet ontbreken!

Het internet kent geen grenzen. Willen wij in Nederland problemen in relatie tot internet oplossen dan zal dat op internationaal niveau moeten gebeuren. Een goede verbondenheid van het nationale internetdebat met de mondiale ontwikkelingen is dan ook van cruciaal belang. Ik hoop dat steeds meer partijen in Nederland de kansen van internationale kennisuitwisseling en samenwerking inzien en het Internet Governance Forum hoog op de agenda zetten, op die manier kan ons land profiteren van vernieuwende invalshoeken die tijdens het IGF naar voren komen. Tegelijkertijd is het in het internationale veld van groot belang ook het Nederlandse geluid te laten horen. Het IGF geeft ons die kans.

ECP is een onafhankelijk platform met als missie een informatiesamenleving in Nederland waarvan we de kansen pakken en de bedreigingen oplossen. Het platform werkt met haar 160 deelnemers (bedrijven, overheden, kenniscentra, koepels, wetenschappers en digiraden met o.a. jongeren) vanuit een bureau met een kleine 20 medewerkers aan thema’s als Visie & Vernieuwing, Vaardigheden, Verbinding en Veiligheid & vertrouwen. ECP heeft daarbij de rol van agendazetter, verbinder en ook uitvoerder van doorbraakprojecten in Nederland. Voorzitter is voormalig minister Tineke Netelenbos en in de adviesraad hebben vele prominenten zitting die meedenken over de gemeenschappelijke vragen en oplossingen van de informatiesamenleving. Zie www.ecp.nl. Arie van Bellen geeft vanaf het begin (1998) leiding aan ECP en leidt vele programma’s, debatten en delegaties in binnen- en buitenland.