Ambassadeurs aan het woord

NL IGF ambassadeurs vertellen waarom zij betrokkenheid bij het IGF onderschrijven.

Lousewies van der Laan

Board of directors ICANN

Auke Pals

Student UvA

Thijl Klerkx

Oprichter Thijl.nl

Michiel Steltman

Directeur DINL

Arda Gerkens

Eerste Kamerlid SP en Directeur Expertisebureau Online Kinder Misbruik

Karlijn Marchildon

MA in New Media and International Relations

Lambert van Nistelrooij

Europees Parlementslid EVP/CDA fractie

Marietje Schaake

Europarlementariër D66

Roelof Meijer

Directeur SIDN

Arie van Bellen

directeur ECP

Floris Pas

Student Geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen

Astrid Oosenbrug

Voormalig lid Tweede Kamer PvdA ICT&Overheidsdienstverlening

Erik Huizer

CEO at GÉANT