Algemene voorwaarden

NL IGF is een project van ECP. Deelname aan en inschrijving bij NL IGF, en gebruik van de site nligf.nl, vindt plaats onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

Redactie

Op nligf.nl bestaat de mogelijkheid commentaar te leveren op een nieuwsitem. Dit commentaar wordt beheerd door de redactie van nligf.nl. De redactie behoudt zich het recht voor berichten te verwijderen, daar waar zij dit nodig acht om zo respectvolle communicatie te borgen.

Registratie

Op nligf.nl kunt u zich ook aanmelden voor events danwel aan ons kenbaar maken dat u naar het IGF gaat. Voor beide dient u in het bezit te zijn van een geldig e-mailadres. Dit e-mailadres wordt gebruikt om u te registreren en wordt niet vertrekt aan derden. Tevens kan de beheerder van Nligf.nl dit e-mailadres gebruiken om contact met u op te nemen.

Plichten gebruikers

De gebruiker zal de algemene normen en waarden die gelden in het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht nemen. Dat wil onder meer zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische en discriminerende bijdragen ingediend worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn, of de privacy van anderen schenden. Ook mag de gebruiker geen bijdragen plaatsen waarop auteursrecht van derden rust, tenzij hij toestemming van de auteur heeft verkregen. Ook boodschappen met een (verkapte) reclame uiting zijn niet toegestaan.

Wat gebeurt er als u zich niet aan de regels houdt?

– De redactie kan berichten verwijderen zonder waarschuwing vooraf.
– Wanneer een topic om welke reden dan ook uit de hand dreigt te lopen, behoudt de redactie het recht deze zonder vooraankondiging te sluiten.

Iemand anders misdraagt zich. Wat kun u doen?

Soms is een bericht bewust provocerend en dus bedoeld om reacties uit te lokken. In zo’n geval is het verstandig om niet te reageren. Gaat het echt te ver, meld dat dan aan nligf@ecp.nl

Aansprakelijkheid

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de website nligf.nl, is het mogelijk dat de informatie die op Nligf.nl wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.. Nligf.nl is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die al dan niet het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van informatie die door middel van Nligf.nl verkregen is. 3. De content op de website Nligf.nl is grotendeels afkomstig van de deelnemers aan nligf.nl. Nligf.nl is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit deze content. De op de website Nligf.nl geplaatste content die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende deelnemer. Nligf.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan.

Portretrecht en intellectuele eigendomsrechten deelnemers

ECP (her)gebruikt de bijdragen op het forum absoluut niet voor reclame-, promotionele – en andere (al dan niet commerciële) doeleinden. De bijdragen die worden gepost dienen enkel als input en discussie voor Nligf.nl en het IGF. 3. Deelnemer staat ervoor in dat het beeld-, video-, tekst- en fotomateriaal dat door hem/haar wordt geplaatst op de website Nligf.nl geen inbreuk maakt op de auteurs- en/of andere rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden. Deelnemer vrijwaart Nligf.nl terzake van vorderingen van derden.

Minderjarigen

Deelnemers onder de 16 jaar dienen toestemming te hebben van zijn/haar ouders of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger voor het deelnemen aan Nligf.nl onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Nligf.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien dit niet het geval blijkt te zijn.