11 oktober 2018: NL IGF Event

Digitalisering biedt economische en maatschappelijke kansen, maar brengt ook risico’s met zich mee. In toenemende mate wordt het vrije en open karakter van het Internet bedreigd door statelijke en niet-statelijke actoren, zoals terroristen en cybercriminelen. Hierdoor kunnen economische en maatschappelijke belangen alsook de nationale veiligheid rechtstreeks geraakt worden. Dit vraagt van alle betrokken stakeholders inspanningen om onze publieke waarden, zoals privacy en online veiligheid, te beschermen. Overheden spelen de laatste jaren in toenemende mate een actievere rol. Bij wie welke verantwoordelijkheid ligt en wie welke rol op zich neemt, is daarom niet altijd even duidelijk en roept de vraag op of – en zo ja hoe – een nieuw proces moet worden vormgegeven om het Internet open, vrij en veilig te houden in de jaren 20 van deze eeuw.

Kom en praat mee op het Nationale Internet Governance Forum, het NL IGF Event!

NL IGF Event

Datum: Donderdag 11 oktober 2018
Tijd: 12:30–17:00 uur
Locatie: Bleyenberg, Den Haag (Grote Markt 10)

Dit event wordt georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, SIDN en ECP. Het is een open dialoog tussen alle betrokken stakeholders over de ontwikkeling van het internet en de publieke belangen die daarbij betrokken zijn. Parlementariërs, ambtenaren, wetenschappers, non-profitorganisaties, bedrijfsleven, journalisten en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

 

Plenaire sprekers:

Voormalig hoogleraar aan de Universiteit van Aarhus en lid van de Global Commission for Stability in Cyberspace, Wolfgang Kleinwächter

The New Internet Governance Complexity: How to prepare for a safe, free and unfragmented Cyberspace in the 2020s?
Twenty years ago, Internet Governance was a technical issue with a political dimension. Today it is a political issue with some technical components. Twenty years ago we had around 20 issues with not more than 10 international players. Today, we have more than 200 issues, including cybersecurity and digital trade, and intergovernmental organisations and others as key players in this field. This has changed the power balance in the Internet Governance Ecosystem and the understanding of the multistakeholder approach where state and non-state actors have to work hand in hand. How to frame a process which will keep the Internet safe, free and unfragemented for the 2020s? Lees meer.

 

Hoogleraar Cybersecurity Governance Bibi van den Berg

Bibi van den Berg heeft een achtergrond op het snijvlak van techniekfilosofie, regulering en governance en doet onder andere onderzoek naar regulering van en in cyberspace, de balans tussen privacy en veiligheid, de inzet van sturing met behulp van technologie (technoregulering), internationale normen voor statelijke actoren in cyberspace, en awareness en resilience bij burgers ten aanzien van cybersecurity. Lees meer.

 

Naast een plenair programma zijn er zes workshops over onderwerpen als Europese samenwerking, Internet of Things en sextortion. Het complete programma wordt binnenkort bekend gemaakt. De uitkomsten van het NL IGF event vormen input voor de Nederlandse deelnemers aan het mondiale Internet Governance Forum (IGF) in november dit jaar.

 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor het NL Event op 11 oktober via het online inschrijfformulier.

Achtergrond

De toekomst van het internet is cruciaal voor onze samenleving. De maatschappelijke, economische, ethische en sociale vraagstukken die het internet met zich meebrengt, staan hoog op de agenda van overheden, bedrijfsleven en politiek: Wat is het belang van een open en vrij internet? En waar stellen we grenzen aan die vrijheid? Welke maatregelen nemen overheid en bedrijfsleven tegen cybercrime? En waar gaan die ten koste van de sociale veiligheid? Wat is de impact van sociale media? En waar verliest de waarheid het van ‘fake’ nieuws?

Het NL IGF Event is de voorbereidende bijeenkomst voor het Internet Governance Forum (IGF). Dat is het mondiale multistakeholder overlegplatform onder VN-mandaat, waar de belangrijke vraagstukken rondom internet governance centraal staan.

Het NL IGF bereidt de Nederlandse inbreng voor op de diverse IGF thema’s en draagt bij aan een goede inbedding van de IGF-resultaten in nationaal beleid. Het dertiende Internet Governance Forum vindt van 12-14 november plaats in Parijs. Lees hier meer over het IGF.

Nieuwsgierig naar het NL IGF Event vorig jaar? Lees hier het verslag.