Nederlands Internet Governance Forum

Het NL IGF brengt thema’s die op de Nederlandse digitale agenda staan naar het Internet Governance Forum en zorgt voor goede inbedding van de resultaten van het IGF in nationaal beleid. Op deze website vindt u alles over de activiteiten in Nederland, Europa en daarbuiten. Lees meer over NL IGF

Kabinetsreactie op adviezen over internet van AIV en WRR

In de afgelopen periode verschenen diverse rapporten over de rol van de overheid ten aanzien van het internet. In december 2014 verscheen ‘Het internet,… Lees meer

Uw workshop op het IGF 2016?

De formulieren om workshopvoorstellen voor het IGF 2016 in te dienen zijn weer online. Voorstellen kunnen worden ingediend tot 6 juni 2016.  Iedereen is… Lees meer